FME - Food Machinery Europe

FME - Food Machinery Europe

Kredyt na innowacje technologiczne


Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego"

Okres realizacji projektu: 01.04.2021r. - 30.09.2022

Opis projektu: Przedmiot projektu związany jest uruchomienie seryjnej produkcji typoszeregu zbiorników procesowych, których technologia wytworzenia jest efektem własnych prac badawczo-rozwojowych

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności firmy FME poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii wytwarzania typoszeregu zbiorników procesowych dedykowanych przemysłowi spożywczemu będącej bezpośrednim rezultatem własnych prac w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Planowane efekty:
1. Wzrost prestiżu firmy,
2. Podniesienie możliwości kreowania innowacyjności FME Food Machinery Europe,
3. Zwiększenie działalności eksportowej,
4. Pozyskanie nowych klientów,
5. Powstanie nowych miejsc pracy (2 nowo zatrudnione osoby).

Wartość projektu: 10 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN

Projekt "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego" (umowa o dofinansowanie nr POIR. POIR.03.02.02-00-1952/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
projekt © 2008: Studio BEST
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
38-120 Czudec
Wyżne 261A
NIP 527-21-17-546
Tel. +48 (017) 277 48 02 POLAND
fax. +48 (017) 277 48 09 POLAND
www.fme-europe.pl
e-mail. biuro@fme-europe.pl