FME - Food Machinery Europe

FME - Food Machinery Europe

Aktualności

04.05.2021r.


 

 

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji [PDF]

 


22.09.2015r.


 

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa


Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw”.


Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy FME Food Machinery Europe Sp. z o.o.


Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

 


04.04.2012r.


FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu "Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpracy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikacji B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe FME (serwery) 04.04.2012
Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe FME (serwery) 04.04.2012


14.01.2012r.


FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu "Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpracy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikacji B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe FME 14.01.2012
Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe FME 14.01.2012


15.06.2011r.

FIRMA
FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
UTRWALA POZYTYWNY WIZERUNEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UCZESTNICZĄC
W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH POLAGRA TECH 2011
SALON MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
12-15 WRZESIEŃ 2011
FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
WYŻNE 261A, 38-120 - CZUDEC - PODKARPACKIE - POLSKA
Telefon + 48 17 277 48 02
Fax + 48 17 277 48 09
biuro@fme-europe.pl, www.fme-europe.pl
KONTAKT:
Wacław Lisowski
+ 48 603 244 997
w.lisowski@fme-europe.pl


PRODUKUJE:
 • Linie do standaryzacji, sterylizacji i pakowania aseptycznego
 • Napełniarki aseptyczne
 • Filtry szczelinowe
 • Turbo ekstraktory, przecieraczki-kompletne linie
 • Linie do obierania ciśnieniowo-parowego warzyw, blanszowniki
 • Rozdrabniacze, rozmrażacze, rozparzacze, podgrzewacze
 • Linie do produkcji konfitur, dżemów, marmolad, powideł
 • Linie do kandyzowania owoców
 • Wszelakie konstrukcje ze stali nierdzewnej (pod zamówienie klienta)
PROWADZI SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO WYPRODUKOWANYCH PRZEZ SIEBIE MASZYN OFERUJE KOMPLEKSOWY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY W KRAJU I ZA GRANICĄ

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa ”29.06.2010r.

FIRMA
FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
PROMUJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UCZESTNICZĄC
W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH POLAGRA TECH 2010
SALON MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
13-16 WRZESIEŃ 2010
FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
WYŻNE 261A, 38-120 - CZUDEC - PODKARPACKIE - POLSKA
Telefon + 48 17 277 48 02
Fax + 48 17 277 48 09
biuro@fme-europe.pl, www.fme-europe.pl
KONTAKT:
Wacław Lisowski
+ 48 603 244 997
w.lisowski@fme-europe.pl


PRODUKUJE:
 • Linie do standaryzacji, sterylizacji i pakowania aseptycznego
 • Napełniarki aseptyczne
 • Filtry szczelinowe
 • Turbo ekstraktory, przecieraczki-kompletne linie
 • Linie do obierania ciśnieniowo-parowego warzyw, blanszowniki
 • Rozdrabniacze, rozmrażacze, rozparzacze, podgrzewacze
 • Linie do produkcji konfitur, dżemów, marmolad, powideł
 • Linie do kandyzowania owoców
 • Wszelakie konstrukcje ze stali nierdzewnej (pod zamówienie klienta)
PROWADZI SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO WYPRODUKOWANYCH PRZEZ SIEBIE MASZYN OFERUJE KOMPLEKSOWY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY W KRAJU I ZA GRANICĄ„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa ”29.06.2010r.

Informuje się, że firma FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O. rozpoczęła postępowanie zbierania ofert na:
 • centrum frezarsko – wiertarskie CNC;
 • sprzęt komputerowy;
 • oprogramowanie sterowników SIEMENS, OMRON, ALLEN – BRADLEY;
 • wykonanie prac adaptacyjno budowlanych;
 • realizując projektu pt.
„Unowocześnienie i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa FME Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych”, realizowanego w ramach

Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy:
WYŻNE 261A, 38-120 CZUDEC, w godzinach 7.30 – 15.30.projekt © 2008: Studio BEST
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
38-120 Czudec
Wyżne 261A
NIP 527-21-17-546
Tel. +48 (017) 277 48 02 POLAND
fax. +48 (017) 277 48 09 POLAND
www.fme-europe.pl
e-mail. biuro@fme-europe.pl