FME - Food Machinery Europe

FME - Food Machinery Europe

POiG


Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania firmy FME Sp. z o.o. pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy FME Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w branży produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw".

Celem głównym projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji technologicznych w produkcji maszyn do przetwórstwa owoców i warzyw. W ramach projektu zakupione zostanie urządzenie umożliwi wdrożenie technologii produkcji wysoce precyzyjnych elementów maszyn do przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego23-07-2013

Firma FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. informuje, iż podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako instytucją wdrażającą, umowę o dofinasowanie projektu realizowanego w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji nt. projektu:
Wyżne 261a, 38-120 Czudec, telefon: +48 17 277 48 02,
Jerzy Bosek, email: j.bosek@fme-europe.pl
Andrzej Dec, email: a.dec@fme-europe.pl
Strony internetowe: www.europa.eu, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.mg.gov.pl,www.bgk.com.pl

DOTACJE NA INNOWACJE

" WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W FIRMIE FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O."

FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
Wartość projektu: 4.409.000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 2.163.802,89 PLN
Okres realizacji: 1 paŸdziernik 2013 – 31 grudzień 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


Firma FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. informuje iż zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
pt. "Zwiększanie skuteczności przeprowadzanej współpracy z partnerami w obszarze sprzedaży magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikacji B2B"

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji nt. projektu:
Zenon Ciołkosz, Wyżne 261a, 38-120 Czudec.
Telefon: +48 17 277 48 02, email: z.ciolkosz@fme-europe.pl
Stony internetowe: www.poig.gov.pl, www.marr.gov.pl


DOTACJE NA INNOWACJE

" ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI PRZEPROWADZANEJ WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI
W OBSZARZE SPRZEDAŻY MAGAZYNU ORAZ REALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH DZIĘKI APLIKACJI B2B"

FME FOOD MACHINERY EUROPE SP. Z O.O.
Wartość projektu: 627 450,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 334 487,75 PLN
Okres realizacji: 1 styczeń 2012 – 30 listopad 2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
projekt © 2008: Studio BEST
FME FOOD MACHINERY EUROPE Sp. z o.o.
38-120 Czudec
Wyżne 261A
NIP 527-21-17-546
Tel. +48 (017) 277 48 02 POLAND
fax. +48 (017) 277 48 09 POLAND
www.fme-europe.pl
e-mail. biuro@fme-europe.pl